Hvorfor Psykolog behandling?

Har du det psykisk dårligt, er angst eller deprimeret, er plaget af bekymringer eller har du vanskeligheder i forhold til andre mennesker i en sådan grad, at det er plagsomt eller direkte forhindrer dig i at have et velfungerende liv, vil det gennem psykologbehandling være muligt at ændre på dette.


Hvad er psykolog behandling?

Psykologbehandling indledes med en afklarende samtale hvor problemets omfang og art defineres og hvor man sammen aftaler, hvordan der skal arbejdes med det.

Behandlingen består i en række samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og evt, baggrunden for det. Gennem denne proces vil du udvikle større selvforståelse og du vil få flere perspektiver på dit liv. Dette giver øget evne til at løse problemet på en tilfredsstillende måde.

Behandlingens varighed afhænger af hvad det drejer sig om. Det kan være alt imellem få samtaler til længerevarende behandling.

Tavshedspligt og etik

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt psykologloven. Jeg har tavshedspligt og arbejder efter etikregeler, der sikrer dig en anstændig behandling som klient.

Mit arbejde fokuserer på

Samtaler med børn

Viser dit barn tegn på ikke at trives, er du velkommen til at kontakte mig for at høre om psykologhjælp kan være hjælpsomt for dit barn.

Læs mere

Samtaler med voksne

Psykologbehandling indledes med en afklarende samtale, hvor vi sammen finder frem til, hvad du ønsker hjælp til, og hvordan der skal arbejdes med det.

Læs mere

Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder at udføre forskellige psykologiske undersøgelser. Bl.a. psykologiske undersøgelser af børn og unge og børnesagkyndige undersøgelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Læs mere