Psykologiske undersøgelser

Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn og unge med henblik på en afdækning af barnet/den unges ressourcer samt eventuelle behov for støtte. Undersøgelsen kan omfatte såvel kognitive som personlighedsmæssige forhold. Undersøgelsen tilrettelægges ud fra, hvad den skal bruges til.

Undersøgelsen kan indeholde samtaler med barnet/den unge, forældre og/eller andre omsorgspersoner, gennemlæsning af relevant sagsmateriale samt testning med relevante psykologiske test. Der udarbejdes som afslutning på undersøgelsen en skriftlig erklæring.

Prisen for undersøgelsen afhænger af tidsomfanget. Inden undersøgelsen påbegyndes kan der gives et prisoverslag.


Børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

På foranledning af Domstolene og Statsforvaltningerne udarbejder jeg børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Disse undersøgelser udføres efter vejledende retningslinjer for børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser (VEJ nr. 9735 af 18.09.2009)
Pris aftales med bestilleren.