Samtaler / Terapi

Jeg tilbyder samtaler med børn, unge og voksne. Hvert samtaleforløb tilrettelægges med klienten, så hvert forløb bliver tilpasset den enkeltes situation og behov.

Ved samtaler/terapi med børn indledes oftest med en samtale med forældrene for at få indhentet de nødvendige oplysninger om barnet, inden et forløb påbegyndes.

Det samme kan gøre sig gældende ved samtaler/terapi med unge alt afhængig af problemstillingen og den unges ønske.

Hvad kan man få hjælp til?

Af nedenstående liste fremgår nogle af de problemstillinger, som jeg vil kunne tilbyde psykologhjælp til. Listen dækker bredt set både børn, unge og voksne:

  • Depression, lavt selvværd, selvmordstanker hos børn, unge og voksne
  • Angst (socialfobi, panikangst, OCD eller andet) hos børn, unge og voksne
  • Børn og unges vanskeligheder i forhold til kammerater, kærester, forældre og/eller andre voksne
  • Børn og unges faglige og sociale problemer i skole og uddannelsesinstitution
  • Børns reaktioner ved skilsmisse, dødsfald og andre kriser
  • Psykosomatiske lidelser som f.eks. hoved- og mavepine hos børn, unge og voksne
  • Krise hos børn, unge og voksne i forbindelse med akut eller kronisk sygdom samt manglende accept af kroniske sygdomme, f.eks. diabetes.
  • Arbejdsrelaterede vanskeligheder hos voksne
  • Livskriser hos voksne, f.eks. sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald i nærmeste familie
  • Rådgivning og vejledning i forhold til egne/fælles børn

Jeg arbejder helhedsorinetret, anerkendende og ressourcefocuseret ud fra et kognitivt og relationsorienteret helhedssyn.

En terapitime er på 50-55 min. Se priserne her. Afbudsregler ses samme sted.