Supervision

Med mindre andet er aftalt er prisen som fremgår af gældende prisliste her. Ved opstart af supervisionen aftales de nærmere forhold vedrørende supervisionen.

Jeg har erfaring med supervision af psykologer, lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, læger, ergo- og fysioterapeuter.

Jeg kan tilbyde faglig og personlig supervision både til enkeltpersoner og grupper.